Skuteczni funkcjonariusze KAS na terenie WER Poczty Polskiej w Pruszczu Gdańskim

18 lipca 2017, 08:34

526 gram substancji kwalifikujących się według ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jako środki zastępcze, o szacunkowej wartości 10.000 zł zatrzymali w dniu 10.07.2017r. funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni na terenie Węzła Ekspedycyjno-Rozdzielczego Poczty Polskiej w Pruszczu Gdańskim.

Nielegalny towar ujawniono w dniu 22.05.2017r. w przesyłce pocztowej z Chin adresowanej do odbiorcy z woj. pomorskiego. Z uwagi na uzasadnione podejrzenie, że w przesyłce znajduje się towar podlegający zakazom lub ograniczeniom pozataryfowym pobrano próbki towaru do badań. Na podstawie uzyskanej opinii Laboratorium Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni zatrzymano przedmiotową przesyłkę. Zostanie ona zniszczona w oparciu o przepisy wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Ujawnienie środków zastępczych nie było jednak jedynym tego dnia sukcesem funkcjonariuszy celno-skarbowych z Oddziału Celnego „Pocztowego” z Pruszcza Gdańskiego. Analiza ryzyka, doświadczenie oraz wykorzystanie podczas kontroli urządzeń do prześwietlania przesyłek pocztowych zaowocowały wykryciem również substancji chemicznych stosowanych do wytwarzania środków farmaceutycznych, a także tabletek i kapsułek z Chin oraz Indii. Szacunkowa wartość zatrzymanych towarów wynosi ok. 11.000 zł. Przywóz przedmiotowych towarów z zagranicy może stanowić naruszenie art. 124 ustawy Prawo farmaceutyczne.

źródło: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Beata Prabucka
Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim

Komentarze

Czy jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola