PRUSZCZ GDAŃSKI – POLICJANCI Z WIZYTĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ

26 października 2017, 15:08

Policjanci z zespołu do spraw prewencji kryminalnej nieletnich i patologii komendy powiatowej w Pruszczu Gdańskim odwiedzili uczniów ze szkoły podstawowej w Łęgowie. Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich, przejawy demoralizacji wśród dzieci i młodzieży oraz zasady respektowania regulaminu szkolnego. Poruszono kwestię negatywnych zachowań oraz rodzaje środków wychowawczych stosowanych przez Sąd Rodzinny i Nieletnich.

We wtorek (24 października br.) o godz.9.00 policjanci z zespołu ds. prewencji kryminalnej nieletnich i patologii spotkali się z uczniami szkoły podstawowej w Łęgowie gm. Pruszcz Gdański, mieszczącej się przy ulicy Bohaterów Grudnia’ 70. Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz szeroko pojętą demoralizację wśród dzieci i młodzieży. Policjanci omówili rożnego rodzaju niebezpieczeństwa, które mogą czyhać na młodych ludzi, między innymi stosowanie środków odurzających, przynależność do rożnych nieformalnych grup młodzieżowych oraz bezpieczeństwo w internecie. Poruszono też zagadnienie dotyczące respektowania regulaminu szkolnego oraz konsekwencje jego łamania.

Szeroko pojęta prewencja kryminalna i uświadamianie dzieciom już od najmłodszych lat wszelkiego rodzaju zagrożeń ma znaczący wpływ na ich postrzeganie świata.

Rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim

Komentarze

Czy jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola