Bezpłatne kursy zawodowe dla młodzieży, płatne staże u pracodawców

02 listopada 2017, 16:12

Rekrutacja młodzieży do projektu trwa do 15 listopada. Pierwsze zajęcia zaczynają się już w listopadzie.

OFERUJEMY:
bezpłatny kurs zawodowy – do wyboru: FRYZJER/ ELEKTRYK/ SPAWACZ/ MAGAZYNIER
dla chętnych bezpłatne prawo jazdy
dla chętnych kurs komputerowy i językowy
trzymiesięczny staż u pracodawcy – stypendium stażowe- ok. 1000 zł miesięcznie
zajęcia z doradcą zawodowym, psychologiem
dofinansowanie dojazdów na zajęcia
ubezpieczenia NNW
refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7

ZAPRASZAMY młodzież spełniającą łącznie poniższe kryteria:

– wiek 18-24 lata,
– osoby bierne zawodowo,
– osoby, które nie kształcą się i nie szkolą w trybie dziennym

Projekt skierowany jest do wszystkich osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym również do osób z niepełnosprawnościami i osób z terenów wiejskich.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy w dniach 3.11- 15.11 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.45-15.45) do Młodzieżowego Centrum Kariery
w Pruszczu Gdańskim, w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Liczba miejsc jest ograniczona!

Pośrednik pracy
Młodzieżowego Centrum Kariery w Pruszczu Gdańskim
ul. Polskich Kolejarzy 4
83-000 Pruszcz Gdański
tel.: (58) 305 43 78

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Gdańsku
www.pomorska.ohp.pl

Komentarze

Czy jesteś pewny?

Proszę prawidłowo wypełnić wszystkie pola